אלוף QC12GMC 950M מצת עבור מנועי ים

אלוף QC12GMC 950M מצת עבור מנועי ים

אלוף QC12GMC 950M מצת עבור מנועי ים

מרקורי מחוץ 0.04 גאפ

  • 225 2004-2003 OptiMax 225XS V6 2-שבץ 2-Stroke
  • 225 2004-1996 OptiMax V6 DFI
  • 200-2004 אופטימקס 2002 XS V200
  • 200 2004-2000 Optimax 200XS 2.5L
  • 200 2004-2000 Optimax 200XS 3.0L
  • 200 2004-1996 OptiMax V6 DFI
  • 175 2004-2001 OptiMax V6 DFI
  • 150 2004-1996 OptiMax V6 DFI
  • 135 2004-1996 OptiMax V6 DFI
  • 115 2004-2000 OptiMax V6 DFI

.

ערכת נושא של Danetsoft ו דאנאנג פרובו קיבל השראה מ מקסימר