אווירודי / ג 'ונסון / OMC מרוצי Outboard דגם מספרים

55 HP 1968 55842S חנות עבור חלקים    
           
60 HP 1970 60042C חנות עבור חלקים    
           
65 HP 1973 65342M חנות עבור חלקים    
           
75 HP 1976 75612S 75632S חנות עבור חלקים    
           
115 HP 1967 115742S חנות עבור חלקים    
115 HP 1968 115842S חנות עבור חלקים    
115 HP 1970 115042R חנות עבור חלקים    
           
135 HP 1973 135342M חנות עבור חלקים    
           
200 HP 1976 200612S NR-19S חנות עבור חלקים    
           
V8 1984-1986 OZF-ES OZF-JS חנות עבור חלקים    
V8 1986 FI-ES FI-JS חנות עבור חלקים    
V8 1987 OSL-JS OSLR-JS OSX-JS OSXR-JS חנות עבור חלקים    
           
15A 1986 KT-10S חנות עבור חלקים    
15A 1987 KT-11C חנות עבור חלקים    
15A 1988 KT-12R חנות עבור חלקים    
15A 1989 KT-13A חנות עבור חלקים    
15A 1990 KT-14M חנות עבור חלקים    
15A 1992 KT-16E חנות עבור חלקים    
           
45SS 1986 RT-10S חנות עבור חלקים    
45SS 1987 RTE-11C חנות עבור חלקים    
45SS 1988 RTE-12R חנות עבור חלקים    
45SS 1989 RTE-13A חנות עבור חלקים    
46SS 1990 RTE-14M חנות עבור חלקים    
45SS 1992 RTE-16E חנות עבור חלקים    
45SS 1993 RTE-17D חנות עבור חלקים    
45SS 1996 RTE-20R חנות עבור חלקים    
           
SST60 1989 SSTE-13A חנות עבור חלקים    
SST60 1990 SSTE-14M חנות עבור חלקים    
SST60 1991 SST60-15B חנות עבור חלקים    
SST60 1992 SST60-16E חנות עבור חלקים    
SST60 1993 SST60-17D חנות עבור חלקים    
SST60 1995 SST60-19F חנות עבור חלקים    
           
SST100 1991 SST100-15B חנות עבור חלקים    
SST100 1992 SST100-16E חנות עבור חלקים    
SST100 1993 SST100-17D חנות עבור חלקים    
SST100 1995 SST100-19F חנות עבור חלקים    

 

.

ערכת נושא של Danetsoft ו דאנאנג פרובו קיבל השראה מ מקסימר